1 ल्युमेन सेकंद हे 0.0003 ल्युमेन तास ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 ल्युमेन सेकंद = 0.00028 ल्युमेन तास
1 ल्युमेन सेकंद = 0.00028 ल्युमेन तास

FAQ about converter

अर्थ ऊर्जा म्हणजे काय?
तेजस्वी उर्जा ही प्रकाशाची अनुरुप उर्जा आहे. याला कधीकधी प्रकाशाचे प्रमाण देखील म्हणतात.
अर्थ ऊर्जा साठी एसआय युनिट काय आहे?
अर्थ ऊर्जा साठी ल्युमेन सेकंद (lm*s) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
अर्थ ऊर्जा साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
अर्थ ऊर्जा साठी ल्युमेन तास हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे ल्युमेन सेकंद पेक्षा 3571.42857142857 पट मोठे आहे.