1 किलोग्रॅम हे 1000 ग्रॅम ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 किलोग्रॅम = 1000 ग्रॅम
1 किलोग्रॅम = 1000 ग्रॅम

अधिक वजन रूपांतरण

किलोग्रॅम ते अणुभार युनिट किलोग्रॅम ते अस्सारिओं (बायबलातील रोमन) किलोग्रॅम ते इलेक्ट्रॉन वस्तुमान(उर्वरित) किलोग्रॅम ते ऍटोग्रॅम किलोग्रॅम ते एक्साग्रॅम किलोग्रॅम ते औन्स किलोग्रॅम ते किलोग्रॅम-बल चौरस सेकंद/मीटर किलोग्रॅम ते किलोटन किलोग्रॅम ते किलोपाऊंड किलोग्रॅम ते कॅरेट किलोग्रॅम ते क्वाड्रन्स (बायबलातील रोमन) किलोग्रॅम ते क्वार्टर (UK) किलोग्रॅम ते क्वार्टर (US) किलोग्रॅम ते क्विंटल (मेट्रिक) किलोग्रॅम ते गिगाग्रॅम किलोग्रॅम ते गॅमा किलोग्रॅम ते गेराह (बायबलातील हिब्रू) किलोग्रॅम ते ग्रॅम किलोग्रॅम ते ग्रेन किलोग्रॅम ते टन किलोग्रॅम ते टन (UK) किलोग्रॅम ते टन (US) किलोग्रॅम ते टन (मेट्रिक) किलोग्रॅम ते टन (लहान) किलोग्रॅम ते टन (लांब) किलोग्रॅम ते टॅलेंट (बायबलातील ग्रीक) किलोग्रॅम ते टॅलेंट (बायबलातील हिब्रू) किलोग्रॅम ते टेट्राद्रच्मा (बायबलातील ग्रीक) किलोग्रॅम ते टेराग्रॅम किलोग्रॅम ते डाल्टन किलोग्रॅम ते डिड्रॅच्मा (बायबलातील ग्रीक) किलोग्रॅम ते डेकाग्रॅम किलोग्रॅम ते डेसिग्रॅम किलोग्रॅम ते ड्युटेरोन वस्तुमान किलोग्रॅम ते देनारीस (बायबलातील रोमन) किलोग्रॅम ते द्रचमा (बायबलातील ग्रीक) किलोग्रॅम ते नॅनोग्रॅम किलोग्रॅम ते न्यूट्रॉन वस्तुमान किलोग्रॅम ते पाउंड किलोग्रॅम ते पाउंड किलोग्रॅम ते पाउंड-बल चौरस सेकंद/फूट किलोग्रॅम ते पाउंडल किलोग्रॅम ते पिकोग्रॅम किलोग्रॅम ते पृथ्वीचे वस्तुमान किलोग्रॅम ते पेटाग्रॅम किलोग्रॅम ते पेनिवेट किलोग्रॅम ते पौंड (US) किलोग्रॅम ते पौंड (यूके) किलोग्रॅम ते प्रोटॉन वस्तुमान किलोग्रॅम ते प्लांक वस्तुमान किलोग्रॅम ते फेमटोग्रॅम किलोग्रॅम ते बृहस्पति वस्तुमान किलोग्रॅम ते बेकन (बायबलातील हिब्रू) किलोग्रॅम ते मायक्रोग्रॅम किलोग्रॅम ते मिलीग्रॅम किलोग्रॅम ते मीना (बायबलातील ग्रीक) किलोग्रॅम ते मीना (बायबलातील हिब्रू) किलोग्रॅम ते मुऑन वस्तुमान किलोग्रॅम ते मेगाग्रॅम किलोग्रॅम ते लेप्टोन (बायबलातील रोमन) किलोग्रॅम ते शेकेल (बायबलातील हिब्रू) किलोग्रॅम ते सूर्याचे वस्तुमान किलोग्रॅम ते सेन्टिग्रॅम किलोग्रॅम ते सौर द्रव्यमान किलोग्रॅम ते स्क्रपल (अपोथिकेरी) किलोग्रॅम ते स्टोन (UK) किलोग्रॅम ते स्टोन (US) किलोग्रॅम ते स्लग किलोग्रॅम ते हेक्टोग्रॅम