0.001 मीटर / स्क्वेअर सेकंद हे 0.001 किलोमीटर/चौरस सेकंद ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 मीटर / स्क्वेअर सेकंद = 0.001 किलोमीटर/चौरस सेकंद
1 मीटर / स्क्वेअर सेकंद = 0.001 किलोमीटर/चौरस सेकंद

अधिक त्वरण रूपांतरण

0

FAQ about converter

त्वरण म्हणजे काय?
वेग वाढवणे किंवा अधिक द्रुत होण्याची क्रिया किंवा प्रक्रिया म्हणजे प्रवेग. भौतिकशास्त्रामध्ये, काळाच्या संदर्भात वस्तूचा वेग बदलण्याचा दर आहे.
त्वरण साठी एसआय युनिट काय आहे?
त्वरण साठी मीटर / स्क्वेअर सेकंद (m/s²) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
त्वरण साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
त्वरण साठी माईल /चौरस सेकंद हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे मीटर / स्क्वेअर सेकंद पेक्षा 0.0006213712 पट मोठे आहे.
त्वरण साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
त्वरण साठी ऍटोमीटर/चौरस सेकंद सर्वात लहान एकक आहे. हे मीटर / स्क्वेअर सेकंद पेक्षा 1E-18 पट लहान आहे.