1 ज्युल हे 1000 मिलीज्युल ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 ज्युल = 1000 मिलीज्युल
1 ज्युल = 1000 मिलीज्युल

अधिक ऊर्जा रूपांतरण

B
T

FAQ about converter

ऊर्जा म्हणजे काय?
ऊर्जा ही कार्य करण्याची क्षमता आहे. हे संभाव्य, गतीशील, औष्णिक, विद्युत, रासायनिक, विभक्त किंवा इतर विविध प्रकारांमध्ये अस्तित्वात असू शकते.
ऊर्जा साठी एसआय युनिट काय आहे?
ऊर्जा साठी ज्युल (J) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
ऊर्जा साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
ऊर्जा साठी हर्ट्झ सर्वात लहान एकक आहे. हे ज्युल पेक्षा 6.62606957030801E-34 पट लहान आहे.