ज्युल ते किलोज्युल

रूपांतर
पासून
ते
रूपांतरणाची संख्या
रूपांतरित संख्या
1 ज्युल हे 0.001 किलोज्युल ला समतुल्य आहे

मानक ऊर्जा रूपांतरण

1 ज्युल =
1 ज्युल =

अधिक ऊर्जा रूपांतरण