1 ज्युल हे 0.001 किलोज्युल ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 ज्युल = 0.001 किलोज्युल
1 ज्युल = 0.001 किलोज्युल

अधिक ऊर्जा रूपांतरण

ज्युल ते औन्स-बल इंच ज्युल ते Btu (th) ज्युल ते BTU (आयटी) ज्युल ते TNT किलोग्रॅम ज्युल ते अब्जबॅरेल तेल समतुल्य ज्युल ते इंच-पाउंड ज्युल ते इलेक्ट्रॉन-व्होल्ट ज्युल ते ऍटोज्युल ज्युल ते एर्ग ज्युल ते किलोइलेक्ट्रॉन-व्होल्ट ज्युल ते किलोकॅलरी (IT) ज्युल ते किलोकॅलरी (th) ज्युल ते किलोग्रॅम ज्युल ते किलोग्रॅम- बल मीटर ज्युल ते किलोग्रॅम- बल सेन्टिमीटर ज्युल ते किलोज्युल ज्युल ते किलोटन ज्युल ते किलोपॉन्ड मीटर ज्युल ते किलोबॅरेल तेल समतुल्य ज्युल ते किलोवॅट-तास ज्युल ते किलोवॅट-सेकंद ज्युल ते कॅलरी (IT) ज्युल ते कॅलरी (th) ज्युल ते कॅलरी (नुट्रीशनल) ज्युल ते केल्विन ज्युल ते गिगाज्युल ज्युल ते गिगाटन ज्युल ते गिगाटन तेल समतुल्य ज्युल ते गिगावॅट-तास ज्युल ते गिगाहर्टझ ज्युल ते ग्रॅम-बल मीटर ज्युल ते ग्रॅम-बल सेन्टिमीटर ज्युल ते टन (विस्फोटक) ज्युल ते टन-तास (रेफ्रिजरेशन) ज्युल ते डाईन सेंटीमीटर ज्युल ते तेराहर्टझ ज्युल ते तेल समांतर टन ज्युल ते तेल समांतर बॅरल (US) ज्युल ते थर्म ज्युल ते थर्म (EC) ज्युल ते थर्म (US) ज्युल ते नॅनोज्युल ज्युल ते न्यूटनमीटर ज्युल ते पर मीटर ज्युल ते पाउंड-बल इंच ज्युल ते पाउंड-बल फूट ज्युल ते प्लांक ऊर्जा ज्युल ते फूट-पाउंड ज्युल ते मायक्रोज्युल ज्युल ते मिलीज्युल ज्युल ते मेगा BTU (आयटी) ज्युल ते मेगा इलेक्ट्रॉन-व्होल्ट ज्युल ते मेगाज्युल ज्युल ते मेगाटन ज्युल ते मेगाटन तेल समतुल्य ज्युल ते मेगावॅट-तास ज्युल ते युनिफाइड अणुभार युनिट ज्युल ते रीडबर्ग कॉन्स्टन्ट ज्युल ते वॅट-तास ज्युल ते वॅट-सेकंड ज्युल ते स्टॅंडर्ड कबिक यार्ड ज्युल ते स्टॅंडर्ड क्युबिक फूट ज्युल ते स्टॅंडर्ड घन सेंटीमीटर ज्युल ते हर्ट्झ ज्युल ते हर्त्री ऊर्जा ज्युल ते हॉर्सपॉवर (मॅट्रिक) तास ज्युल ते हॉर्सपॉवर तास
B
T