1 केल्व्हिन हे -272.15 सेल्सिअस ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 केल्व्हिन = -272.15 सेल्सिअस
1 केल्व्हिन = -272.15 सेल्सिअस