1 चौरस मीटर हे 1E-6 चौरस किलोमीटर ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 चौरस मीटर = 0.000001 चौरस किलोमीटर
1 चौरस मीटर = 1E-06 चौरस किलोमीटर

FAQ about converter

क्षेत्रफळ म्हणजे काय?
सपाट आकार किंवा वस्तूच्या पृष्ठभागाने व्यापलेली जागा म्हणून क्षेत्र परिभाषित केले जाऊ शकते.
क्षेत्रफळ साठी एसआय युनिट काय आहे?
क्षेत्रफळ साठी चौरस मीटर (m2) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
क्षेत्रफळ साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
क्षेत्रफळ साठी उपनगर हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे चौरस मीटर पेक्षा 93239572.054793 पट मोठे आहे.
क्षेत्रफळ साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
क्षेत्रफळ साठी इलेक्ट्रॉन क्रॉस कलम सर्वात लहान एकक आहे. हे चौरस मीटर पेक्षा 6.65246160331547E-29 पट लहान आहे.