1 पास्कल हे 1E-5 बार ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 पास्कल = 0.00001 बार
1 पास्कल = 1E-05 बार

अधिक दाब रूपांतरण

FAQ about converter

दाब म्हणजे काय?
दबाव म्हणजे एक शक्ती प्रति युनिट क्षेत्र ज्याच्यावर ते वितरित केले जाते त्या वस्तूंच्या पृष्ठभागावर लंब लागू केले जाते.
दाब साठी एसआय युनिट काय आहे?
दाब साठी पास्कल (Pa) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
दाब साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
दाब साठी एक्सापास्कल हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे पास्कल पेक्षा 1E+18 पट मोठे आहे.
दाब साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
दाब साठी ऍटोपास्कल सर्वात लहान एकक आहे. हे पास्कल पेक्षा 1E-18 पट लहान आहे.