1 वॅट हे 1E-18 एक्सावॅट ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 वॅट = 1e-18 एक्सावॅट
1 वॅट = 1E-18 एक्सावॅट

अधिक शक्ती रूपांतरण

वॅट ते ऍटोज्युल/सेकंद वॅट ते ऍटोवॅट वॅट ते एक्सा ज्युल/सेकंद वॅट ते एक्सावॅट वॅट ते एमएमबीएच वॅट ते एमएमबीटीयू (IT)/तास वॅट ते एमबीएच वॅट ते एमबीटीयू (IT)/तास वॅट ते एर्ग/सेकंद वॅट ते किलो कॅलरी(IT)/तास वॅट ते किलो कॅलरी(IT)/मिनिट वॅट ते किलो कॅलरी(IT)/मिनिट वॅट ते किलो कॅलरी(IT)/सेकंद वॅट ते किलो कॅलरी(th)/तास वॅट ते किलो कॅलरी(th)/सेकंद वॅट ते किलो ज्युल/तास वॅट ते किलो ज्युल/मिनिट वॅट ते किलो व्होल्ट अँपीअर वॅट ते किलोज्युल/सेकंद वॅट ते किलोवॅट वॅट ते कॅलरी(IT)/तास वॅट ते कॅलरी(IT)/तास वॅट ते कॅलरी(IT)/मिनिट वॅट ते कॅलरी(IT)/मिनिट वॅट ते कॅलरी(IT)/सेकंद वॅट ते कॅलरी(th)/सेकंद वॅट ते गिगाज्युल/सेकंद वॅट ते गिगावॅट वॅट ते ज्युल/तास वॅट ते ज्युल/मिनिट वॅट ते ज्युल/सेकंद वॅट ते टन (रेफ्रिजरेशन) वॅट ते टेराज्युल/सेकंद वॅट ते टेरावॅट वॅट ते डेकवॅट वॅट ते डेकाज्युल/सेकंद वॅट ते डेसिवॅट वॅट ते डेसीज्युल/सेकंद वॅट ते नॅनो वॅट वॅट ते नॅनोज्युल/सेकंद वॅट ते न्यूटन मीटर/सेकंद वॅट ते पाउंड / अश्वशक्ती वॅट ते पाउंड-फूट /तास वॅट ते पाउंड-फूट /मिनिट वॅट ते पाउंड-फूट /सेकंद वॅट ते पिकोज्युल/सेकंद वॅट ते पिकोवॅट वॅट ते पेटाज्युल/सेकंद वॅट ते पेटावॅट वॅट ते प्लांक पॉवर वॅट ते फूट पाउंड -बल/तास वॅट ते फूट पाउंड -बल/मिनिट वॅट ते फूट पाउंड -बल/सेकंद वॅट ते फेमटोज्युल/सेकंद वॅट ते फेमटोवॅट वॅट ते फेयरडेसटाका वॅट ते बीटीयू (आईटी)/तास वॅट ते बीटीयू (आईटी)/मिनिट वॅट ते बीटीयू (आईटी)/सेकंद वॅट ते बीटीयू(th)/तास वॅट ते बीटीयू(th)/मिनिट वॅट ते बीटीयू(th)/सेकंद वॅट ते ब्रेक हॉर्सपॉवर (बीएचपी) वॅट ते मायक्रोज्युल/सेकंद वॅट ते मायक्रोवॅट वॅट ते मिलीज्युल/सेकंद वॅट ते मिलीवॅट वॅट ते मेगाज्युल/सेकंद वॅट ते मेगावॅट वॅट ते व्होल्ट अँपीअर वॅट ते सेन्टीज्युल/सेकंद वॅट ते सेन्टीवॅट वॅट ते हेक्टो वॅट वॅट ते हेक्टोज्युल/सेकंद वॅट ते हॉर्सपॉवर वॅट ते हॉर्सपॉवर वॅट ते हॉर्सपॉवर (इलेक्ट्रिक) वॅट ते हॉर्सपॉवर (पाणी ) वॅट ते हॉर्सपॉवर (बॉयलर) वॅट ते हॉर्सपॉवर (मेट्रिक)