1 सेकंद हे 1000 मिलिसेकंद ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 सेकंद = 1000 मिलिसेकंद
1 सेकंद = 1000 मिलिसेकंद