1 सेकंद हे 1000 मिलिसेकंद ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 सेकंद = 1000 मिलिसेकंद
1 सेकंद = 1000 मिलिसेकंद

FAQ about converter

वेळ म्हणजे काय?
वेळ हा मोजला जाणारा किंवा मोजला जाणारा कालावधी आहे ज्या दरम्यान एखादी क्रिया, प्रक्रिया किंवा स्थिती अस्तित्वात असते किंवा चालू राहते.
वेळ साठी एसआय युनिट काय आहे?
वेळ साठी सेकंद (s) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
वेळ साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
वेळ साठी अब्ज वर्ष हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे सेकंद पेक्षा 312500000000000 पट मोठे आहे.
वेळ साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
वेळ साठी नॅनोसेकंद सर्वात लहान एकक आहे. हे सेकंद पेक्षा 1E-09 पट लहान आहे.