1 डिग्री हे 0.01745329251994 रेडियन ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 डिग्री = 0.01745329251994 रेडियन
1 डिग्री = 0.01745329251994 रेडियन