1 डिग्री हे 0.01745329251994 रेडियन ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 डिग्री = 0.01745329251994 रेडियन
1 डिग्री = 0.01745329251994 रेडियन

FAQ about converter

कोन म्हणजे काय?
कोन हे दोन किरणांनी बनविलेले आकृती आहे, ज्याला कोनाचे बाजू म्हणतात, सामान्य समाप्ति बिंदू सामायिक करते, कोनाचे शिरोबिंदू म्हणतात.
कोन साठी एसआय युनिट काय आहे?
कोन साठी डिग्री (°) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
कोन साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
कोन साठी सेकंद हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे डिग्री पेक्षा 3600 पट मोठे आहे.
कोन साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
कोन साठी रिव्होल्युशन सर्वात लहान एकक आहे. हे डिग्री पेक्षा 359.999999999971 पट लहान आहे.