1 घन मीटर हे 1E-9 घन किलोमीटर ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 घन मीटर = 1.E-9 घन किलोमीटर
1 घन मीटर = 1E-09 घन किलोमीटर

अधिक घनफळ रूपांतरण

FAQ about converter

घनफळ म्हणजे काय?
खंड म्हणजे बंद पृष्ठभागाद्वारे वेढलेल्या त्रि-आयामी जागेचे प्रमाण, उदाहरणार्थ, पदार्थ (घन, द्रव, वायू किंवा प्लाझ्मा) किंवा आकार व्यापलेला किंवा त्यामध्ये असलेली जागा.
घनफळ साठी एसआय युनिट काय आहे?
घनफळ साठी घन मीटर (m3) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
घनफळ साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
घनफळ साठी पृथ्वीचे घनफळ हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे घन मीटर पेक्षा 1.08300000007549E+21 पट मोठे आहे.
घनफळ साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
घनफळ साठी ऍटोलिटर सर्वात लहान एकक आहे. हे घन मीटर पेक्षा 1E-21 पट लहान आहे.