1 मीटर/सेकंद हे 60 मीटर/मिनिट ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 मीटर/सेकंद = 60 मीटर/मिनिट
1 मीटर/सेकंद = 60 मीटर/मिनिट

अधिक गती रूपांतरण

मीटर/सेकंद ते किलोमीटर/तास मीटर/सेकंद ते किलोमीटर/मिनिट मीटर/सेकंद ते किलोमीटर/सेकंद मीटर/सेकंद ते नाविक मैलाचे प्रति दिवस मीटर/सेकंद ते नॉट मीटर/सेकंद ते नॉट (UK) मीटर/सेकंद ते पृथ्वीची गती मीटर/सेकंद ते प्रति तास नाविक मैलाचे मीटर/सेकंद ते फूट/तास मीटर/सेकंद ते फूट/मिनिट मीटर/सेकंद ते फूट/सेकंद मीटर/सेकंद ते माईल/तास मीटर/सेकंद ते माईल/मिनिट मीटर/सेकंद ते माईल/सेकंद मीटर/सेकंद ते माक मीटर/सेकंद ते मिलीमीटर/तास मीटर/सेकंद ते मिलीमीटर/मिनिट मीटर/सेकंद ते मिलीमीटर/सेकंद मीटर/सेकंद ते मीटर/तास मीटर/सेकंद ते मीटर/मिनिट मीटर/सेकंद ते यार्ड/तास मीटर/सेकंद ते यार्ड/मिनिट मीटर/सेकंद ते यार्ड/सेकंद मीटर/सेकंद ते विमानाची गती यांचे गुणोत्तर (20 ° से आणि 1 एटीएम) मीटर/सेकंद ते विमानाची गती यांचे गुणोत्तर (एसआय मानक) मीटर/सेकंद ते वैश्विक गती - तिसरी मीटर/सेकंद ते वैश्विक गती - दुसरी मीटर/सेकंद ते वैश्विक गती - प्रथम मीटर/सेकंद ते शुद्ध पाण्यातील ध्वनी गती मीटर/सेकंद ते समुद्र पाणी (20 ° सी आणि 10 मीटर खोल) मध्ये ध्वनी गती मीटर/सेकंद ते सेंटीमीटर/तास मीटर/सेकंद ते सेंटीमीटर/मिनिट मीटर/सेकंद ते सेंटीमीटर/सेकंद