1 मीटर/सेकंद हे 3600 मीटर/तास ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 मीटर/सेकंद = 3600 मीटर/तास
1 मीटर/सेकंद = 3600 मीटर/तास

अधिक गती रूपांतरण

FAQ about converter

गती म्हणजे काय?
गती हे प्रति युनिट प्रवास केलेले अंतर आहे. एखादी वस्तू किती वेगवान गतिमान होते हे आहे.
गती साठी एसआय युनिट काय आहे?
गती साठी मीटर/सेकंद (m/s) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
गती साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
गती साठी मिलीमीटर/तास हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे मीटर/सेकंद पेक्षा 3600000 पट मोठे आहे.
गती साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
गती साठी पृथ्वीची गती सर्वात लहान एकक आहे. हे मीटर/सेकंद पेक्षा 29764.9999999998 पट लहान आहे.