1 Kelvin eşdeğerdir -272.15 Celsius
Formula kullanılmış
1 Kelvin = -272.15 Celsius
1 Kelvin = -272.15 Celsius

Daha Sıcaklık Dönüşümler

C
F
K
R
S

FAQ about converter

Sıcaklık nedir?
Sıcaklık, bir standart değere referansla bir nesnenin veya maddenin sıcaklığının veya soğukluğunun bir ölçüsüdür.
Sıcaklık için SI birimi nedir?
Kelvin (K) Sıcaklık için SI birimidir. SI, Uluslararası Birimler Sisteminin kısaltmasıdır.
Sıcaklık için en büyük birim nedir?
Fahrenheit Sıcaklık için en büyük birimdir. Kelvin 'den -0.00218402603359032 kat daha büyük.
Sıcaklık için en küçük birim nedir?
Rankine, Sıcaklık için en küçük birimdir. Kelvin 'den 0.555555555555556 kat daha küçüktür.