1000 भाग प्रति हजार हे 1000 भाग प्रति दशलक्ष ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 भाग प्रति हजार = 1000 भाग प्रति दशलक्ष
1 भाग प्रति हजार = 1000 भाग प्रति दशलक्ष

FAQ about converter

खारटपणा म्हणजे काय?
खारटपणा म्हणजे खारटपणा किंवा खारटपणाच्या पाण्यात शरीरात विरघळलेल्या मीठाचे प्रमाण.
खारटपणा साठी एसआय युनिट काय आहे?
खारटपणा साठी भाग प्रति हजार (ppt) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
खारटपणा साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
खारटपणा साठी खारटपणा टक्केवारी हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे भाग प्रति हजार पेक्षा 0.1 पट मोठे आहे.
खारटपणा साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
खारटपणा साठी भाग प्रति दशलक्ष सर्वात लहान एकक आहे. हे भाग प्रति हजार पेक्षा 0.001 पट लहान आहे.