फॉर्म्युला वापरलेला
1 जूल / मोल = 1000 किलोजौले / तीळ
1 जूल / मोल = 0.001 किलोजौले / तीळ

अधिक मोलर एन्थॅल्पी रूपांतरणे

FAQ about converter

मोलर एन्थॅल्पी म्हणजे काय?
जेव्हा दहन होता तेव्हा मोलर एन्थॅल्पी सोडली जाणारी ऊर्जा असते.
मोलर एन्थॅल्पी साठी एसआय युनिट काय आहे?
मोलर एन्थॅल्पी साठी जूल / मोल (J/mol) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
मोलर एन्थॅल्पी साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
मोलर एन्थॅल्पी साठी किलोजौले / तीळ हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे जूल / मोल पेक्षा 1000 पट मोठे आहे.
मोलर एन्थॅल्पी साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
मोलर एन्थॅल्पी साठी जूल / मोल सर्वात लहान एकक आहे. हे जूल / मोल पेक्षा 1 पट लहान आहे.
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!