गॅलेलियो रूपांतरण

रूपांतर
पासून
ते
रूपांतरणाची संख्या
रूपांतरित संख्या
0 गॅलेलियो हे 0.1019716213 गुरुत्व प्रवेग ला समतुल्य आहे

मानक त्वरण रूपांतरण

1 मीटर / स्क्वेअर सेकंद =
1 मीटर / स्क्वेअर सेकंद =

अधिक त्वरण रूपांतरण