1 अँपीयर हे 0.001 किलोअँपीयर ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 अँपीयर = 0.001 किलोअँपीयर
1 अँपीयर = 0.001 किलोअँपीयर

FAQ about converter

विद्युतप्रवाह म्हणजे काय?
विद्युत प्रवाह हा बिंदू किंवा क्षेत्राच्या मागील विद्युत चार्जच्या प्रवाहाचा दर आहे.
विद्युतप्रवाह साठी एसआय युनिट काय आहे?
विद्युतप्रवाह साठी अँपीयर (A) एसआय युनिट आहे. एसआय म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स.
विद्युतप्रवाह साठी सर्वात मोठे एकक काय आहे?
विद्युतप्रवाह साठी स्टॅटअँपीयर हे सर्वात मोठे एकक आहे. हे अँपीयर पेक्षा 2997924536.8 पट मोठे आहे.
विद्युतप्रवाह साठी सर्वात लहान एकक काय आहे?
विद्युतप्रवाह साठी मेगा अँपीयर सर्वात लहान एकक आहे. हे अँपीयर पेक्षा 1000000 पट लहान आहे.