कप (US) ते डॅश

रूपांतर
पासून
ते
रूपांतरणाची संख्या
रूपांतरित संख्या
1 कप (US) हे 384 डॅश ला समतुल्य आहे

मानक पाककला परिमाण रूपांतरण

1 कप (US) =
1 कप (US) =

अधिक पाककला परिमाण रूपांतरण