1 कप (US) हे 384 डॅश ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 कप (US) = 384 डॅश
1 कप (US) = 384 डॅश

अधिक पाककला परिमाण रूपांतरण

कप (US) ते गिल (अमेरिका) कप (US) ते गिल (यूके) कप (US) ते फिफ्थ कप (US) ते लिटर कप (US) ते क्वार्ट (यूएस द्रवपदार्थ) कप (US) ते क्वार्ट (यूएस कोरडे) कप (US) ते क्वार्ट (यूके) कप (US) ते गॅलन (अमेरिकन कोरडे) कप (US) ते गॅलन (अमेरिकन द्रवपदार्थ) कप (US) ते गॅलन (यूके) कप (US) ते टीस्पून (अन्न व औषध प्रशासन) कप (US) ते टीस्पून (अमेरिका) कप (US) ते टेबलस्पून (अन्न व औषध प्रशासन) कप (US) ते टेबलस्पून (अमेरिका) कप (US) ते डॅश कप (US) ते डेसर्टस्पून (UK) कप (US) ते डेसर्टस्पून (US) कप (US) ते ड्रॉप कप (US) ते द्रवपदार्थ औंस (यूएस द्रवपदार्थ) कप (US) ते द्रवपदार्थ औंस (यूके द्रवपदार्थ) कप (US) ते द्रॅम (यूके द्रवपदार्थ) कप (US) ते पाइण्ट (यूएस कोरडे) कप (US) ते पाइण्ट (यूएस द्रवपदार्थ) कप (US) ते पाइण्ट (यूके)