1 ज्युल/ग्रॅम हे 1E-9 टेराग्रे ला समतुल्य आहे
वापरलेले सुत्र
1 ज्युल/ग्रॅम = 1000 ग्रे
1 ग्रे = 1e-12 टेराग्रे
1 ज्युल/ग्रॅम = 1E-09 टेराग्रे

इतर ज्युल/ग्रॅम रूपांतरण

FAQ about converter

ज्युल/ग्रॅम ला टेराग्रे मध्ये रूपांतरित कसे करावे?
ज्युल/ग्रॅम ला टेराग्रे मध्ये रूपांतरित करण्याचे सूत्र 1 ज्युल/ग्रॅम = 1E-09 टेराग्रे आहे. ज्युल/ग्रॅम, टेराग्रे पेक्षा 1000000000 पट लहान आहे. ज्युल/ग्रॅम मधील मूल्य प्रविष्ट करा आणि टेराग्रे मध्ये मूल्य मिळविण्यासाठी रूपांतरित दाबा. आमचे ज्युल/ग्रॅम ते टेराग्रे रूपांतर तपासा. आपण आमचे टेराग्रे ते ज्युल/ग्रॅम रूपांतर तपासू शकता.
1 ज्युल/ग्रॅम किती ग्रे आहे?
1 ज्युल/ग्रॅम 1000 ग्रे च्या बरोबरीचे आहे. 1 ज्युल/ग्रॅम 1 ग्रे पेक्षा 1000 पट मोठा आहे.
1 ज्युल/ग्रॅम किती रॅड आहे?
1 ज्युल/ग्रॅम 100000 रॅड च्या बरोबरीचे आहे. 1 ज्युल/ग्रॅम 1 रॅड पेक्षा 100000 पट मोठा आहे.
1 ज्युल/ग्रॅम किती मिलीरॅड आहे?
1 ज्युल/ग्रॅम 100000000 मिलीरॅड च्या बरोबरीचे आहे. 1 ज्युल/ग्रॅम 1 मिलीरॅड पेक्षा 100000000 पट मोठा आहे.
1 ज्युल/ग्रॅम किती ज्युल/किलोग्रॅम आहे?
1 ज्युल/ग्रॅम 1000 ज्युल/किलोग्रॅम च्या बरोबरीचे आहे. 1 ज्युल/ग्रॅम 1 ज्युल/किलोग्रॅम पेक्षा 1000 पट मोठा आहे.