1Mole jest równa 0.001 Kilomole
formuła używana
1 Mole = 0.001 Kilomole
1 Mole = 0.001 Kilomole